Kategorie

Wstęp

Szanowny Kliencie,


w dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Ochrona danych osobowych Klientów Omegamusic ma dla nas ogromne znaczenie, dlatego informujemy, że dokonaliśmy wszelkich starań, aby dane naszych Klientów były bezpieczne.

O jakich danych mówimy?
Zgodnie z rozporządzeniem, danymi osobowymi NIE są dane Przedsiębiorców, dostępne w systemach rejestrowych kraju. Ze względu na zachowanie najwyższego bezpieczeństwa przyjęliśmy jednak, że zabezpieczymy dodatkowo dane osób kontaktowych (np. pracowników serwisów, sprzedawców czy księgowych) wraz z ich numerami telefonów oraz adresami mailowymi. Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Danych Osobowych jest P.P.H.U. Omega Music Piotr Łosik (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. 1-go Maja 9A, 42-200 Częstochowa). 

W jakich celach przetwarzamy dane?

Dane przetwarzamy w celach opisanych w naszej Polityce Prywatności, między innymi aby:
- szybko i sprawnie zrealizować zamówienie i wysyłkę,
- jak najszybciej udzielić odpowiedzi na wszelkie zapytania,
- sprawnie przeprowadzić postępowanie reklamacyjne.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem dane te możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. firmom spedycyjnym, partnerom realizującym zamówienie, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

Jakie są prawa osoby, której dane dotyczą?

Przysługuje między innymi prawo dostępu do danych, żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, istnieje także prawo jej wycofania. Dokonać można tego w sekcji Moje konto po zarejestrowaniu się na www.omegamusic.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI OMEGAMUSIC.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Polityka prywatności Omega Music jest skierowana do Klientów omegamusic.pl i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Klienta oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Klienta niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług omegamusic.pl, w tym składania zamówień.
 2. Ogólne warunki współpracy są dostępne pod linkiem regulamin sklepu na stronie http://omegamusic.pl
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Piotr Łosik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. Omega Music Piotr Łosik (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Słowik, ul.Spacerowa 29, 42-263 Wrzosowa) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 5732246542, REGON: 151361152, adres poczty elektronicznej: sklep@omegamusic.pl.Adres sklepu stacjonarnego: OmegaMusic, ul. 1-go Maja 9A, 42-200 Częstochowa - zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
 4. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. ZBIERANE DANE

1. Realizacja zamówienia:

   A. Warunkiem złożenia zamówienia przez Klienta jest m.in. podanie poniższych danych:

 • imię i nazwisko
 • nazwa firmy (jeżeli ją klient prowadzi)
 • adres zamieszkania
 • adresy dostawy
 • numer NIP (jeżeli klient prowadzi firmę)
 • adres e-mail
 • numer telefonu

Klient podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie zamówienia przez Klienta, gdyż Sprzedający nie będzie miał możliwości przyjęcia, dostarczenia zamówienia lub skontaktowania się z Klientem w celu ustalenia szczegółów realizacji zamówienia

    B. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów:

 • imię i nazwisko
 • nazwa firmy (jeżeli ją klient prowadzi)
 • adres zamieszkania
 • adresy dostawy
 • numer NIP (jeżeli klient prowadzi firmę)
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • historia transakcji (w tym co i kiedy klient zarezerwował, kupił, wykorzystane kody rabatowe, sposoby dokonywania płatności)
 • Numer rachunku bankowego, z którego klient dokonywał płatności
 • Podpis klienta
 • informacje o sposobie korzystania przez klienta z naszych serwisów (jeżeli zostanie wyrażona zgoda na pliki cookies)
 • numer IP, z którego komunikuje się klient z naszym serwisem
 • informacje o urządzeniu, z którego klient korzysta odwiedzając naszą stronę, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu)
 • historia komunikacji klienta z nami
 • dane pochodzące z publicznie dostępnych źródeł
 • informacje o źródłach pozyskania danych klienta
 • Reklamacje klienta
 • Opinie klienta
 • dodatkowe informacje o sobie, które mógł zawrzeć klient w korespondencji e-mail lub które mógł podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym przedstawicielem
 • udzielone zgody przez klienta.

2. Dane zbierane automatycznie

Podczas korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego automatycznie zbierane są dane poprzez pliki cookies dotyczące Klienta. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

COOKIES

 • Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzając sklep internetowy).
 • Dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej sklepu przetwarzane są w następujących celach:

                - identyfikacji Klientów jako zalogowanych w sklepie internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

                - zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;

                - zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do sklepu                             internetowego;

                - dostosowywania zawartości strony sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Klienta oraz                                    optymalizacji korzystania ze sklepu internetowego;

                - prowadzenia statystyk przedstawiających sposób korzystania ze sklepu internetowego oraz badania potrzeb                        Klientów, z wyłączeniem personalnej identyfikacji.

 • Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności sklepu internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia).
 • Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz sklep internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

III. CEL WYKORZYSTANIA DANYCH

1.Dane podane w pkt II są wykorzystywane do:

1.a. Realizacji zamówienia,

1.b. Zmiany, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego między Sprzedającym i Klientem polegającego na świadczeniu usług elektronicznych poprzez sklep internetowy lub zawarciu i wykonaniu umowy sprzedaży produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.

1.c. Postępowania reklamacyjnego oraz obsługi zapytań Klientów

1.d. Wsparcia i realizacji procesów płatności i rozliczeń

1.e. Dostosowania, pomiaru i ulepszania usług sklepu internetowego

1.f. Prowadzenia działań marketingowych

1.g. Wyrażenia opinii przez Klienta

2. Odbiorcy danych osobowych:

2.a. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji zamówień, pakowania, dostawy oraz dokonania rozliczeń wybranemu partnerowi realizującemu adekwatne usługi na zlecenie Administratora.

2.b. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

IV. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie sklepu internetowego.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Klienta.

V. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Moje konto lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: sklep@omegamusic.pl albo pisemnie na adres Administratora.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Omega Music może publikować odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Omega Music i nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących innych podmiotów.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Klient zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć Nr klienta oraz Hasło przed ujawnieniem osobom trzecim.
 4. Sprzedający udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
 • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem, w tym certyfikat SSL
 • Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
 1. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem Numeru klienta i Hasła osobom trzeci (także na skutek nieodpowiedniego ich zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.

VII. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Sprzedający nie odpowiada za działania lub zaniechania Klientów, skutkiem których Sprzedający przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości sklepu internetowego, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do sklepu internetowego oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.